Spuiten

Toepassing

Het is belangrijk dat een onderdeel voorzien is van een verflaag. Dit is zowel voor het design als voor de oppervlaktebescherming. Een goed verfsysteem met de juiste voorbehandeling beschermt het onderdeel tegen oxidatie, waardoor de levensduur verlengd wordt.

Kosten en baten van een behandeling moeten in overeenstemming zijn. Machines die binnen staan, vragen om een andere aanpak dan de trailerbouw of offshore materiaal dat bij weer en wind buiten staat.

Mogelijkheden

Bij elke behandeling hoort een bijpassende verfsysteem die optimaal voldoet aan de desbetreffende eisen. Verfsoort en laagdikte stemmen we dan ook zorgvuldig af. We kunnen producten op kwaliteitsniveaus C1 tot en met CX spuiten.

Indien gewenst, wordt uw product voorzien van een kwaliteitsrapportage inzake verfsystemen C1 t/m CX en lm1 t/m lm3. Voor meer info: zie kwaliteit.

We maken uitsluitend gebruik van verf van gerenommeerde fabrikanten (Akzo Nobel, Zandleven, International Paint en PPG), met een minimaal percentage aan oplosmiddelen.

1.2 Achtergrond
1.3 Achtergrond
1.4 Achtergrond
1.5 Achtergrond

Coatingspecificatie

Ten aanzien van het kwaliteitsbeheer van het gespoten materiaal werken wij conform NEN-EN-ISO 12944. Deel 5 van de ISO norm gaat over beschermende verfsystemen.

Een land is onder te verdelen in verschillende sectoren, namelijk C1 t/m C5M (offshore CX). De sectoren geven aan hoe agressief de atmosfeer in een bepaald gebied is. Zie de kaart hiernaast.

Bij industriële gebieden, offshore en aan de kust is een hoog gehalte aan zoute- en vervuilde atmosfeer. Een hoge classificatie betekent ook dat er een hogere kwaliteit verfsysteem benodigd is.

Voorbeeld: Een voertuig in het winterseizoen komt in aanraking met zout. Een voertuig heeft daarom een C3, C4 of C5 classificatie.

Voor advies omtrent de coatingspecificatie en of uw object coating-geschikt is, bent u uiteraard bij ons aan het juiste adres.

Ontwerpoverwegingen

Deel 3 van de ISO 12944 gaat over de: Ontwerpoverwegingen. Dit zijn richtlijnen die gaan over de coating geschiktheid van een object.­

  • Geen scherpe hoeken. Gewenst is dat alle hoeken van een product een minimale radius hebben van 2 mm. Op een scherpe hoek kan er geen laagdikte ontstaan.
Website teksten en afbeeldingen m.b.t. Cherry-Aardbei (1)
Website teksten en afbeeldingen m.b.t. Cherry-Aardbei (1)

­

  • Het is belangrijk dat er voldoende ruimte tussen de constructiedelen zit. Deze ruimte is nodig om het proces goed uit te voeren. De ruimte (a) tussen de constructie is afhankelijk van hoe diep (h) de constructie is.
  • Geen kans op waterophoping. Gewenst is dat gesloten ruimtes een opening hebben, zodat het water afgevoerd kan worden. Zo wordt er niet alleen voorkomen dat de verf wordt aangetast, ook kan er dan visueel geïnspecteerd worden

­

 

­

Afbeelding3
Website teksten en afbeeldingen m.b.t. Cherry-Aardbei (1)
  • Ook dient er voldoende ruimte te zijn bij een constructiedeel om dit van binnenuit te kunnen behandelen. Hiermee wordt voorkomen dat de operator niet bij het te behandelen oppervlak kan komen