Inspectie rapporten

Rapportage

Kamphuis Nijverdal is gespecialiseerd in het uitvoeren van kwaliteitstesten in de coatingindustrie.
Deze testen worden uitgevoerd om na te gaan of het product en de omgeving voldoet aan strikte kwaliteitsnormen.
Met name in de offshore-sector wordt meer en meer aandacht besteed aan de juiste randvoorwaarden.
Indien door de klant een externe coating-inspecteur wordt geëist schakelt Kamphuis Nijverdal zelf een derde partij in op basis van opgedane ervaringen met externe partijen.
Resultaat van deze inspecties vormt een inspectierapport (indien gewenst Engels-Nederlands) volgens hoogwaardige eisen van de eindgebruiker.
Voorbeelden van kwaliteitstesten welke worden uitgevoerd zijn:

Condities van onbehandeld oppervlak of ondergrond

 • Visuele inspectie van oppervlak of ondergrond op oliën en vetten conform SSPC-SP1
 • Visuele inspectie van metaalontwerp conform SSPC-SP2 / ISO 12944-3
 • Visuele inspectie op onvolkomenheden van stalen en lassen conform ISO 8501-3
 • Aanwezigheid van in water oplosbare verontreinigingen (zouten) conform ISO 8502-6/9 middels een bressle-test voor het stralen
 • Aanwezigheid van in water oplosbare verontreinigingen (zouten) in straalgrit conform ASTM D4940
 • Aanwezigheid van in water oplosbare verontreinigingen (Chloride, Sulfaat & Nitraat), indien gewenst middels een CHLOR-test (met tussenkomst van extern bureau)

Condities van gestraald oppervlak of ondergrond

 • Visuele inspectie van straalreinheid conform ISO 8501-1
 • Aanwezigheid stoffen conform ISO 8502-3 (korrelgrootte en hoeveelheid)
 • Omgevingscondities met klimaatgegevens conform ISO 8502-4
 • Visuele inspectie straalruwheid conform ISO 8503-1/2 vergelijkingsplaatje
 • Straalruwheid conform ISO 8503-4 ruwheidsmeter
 • Aanwezigheid van in water oplosbare verontreinigingen (zouten) conform ISO 8502-6/9 middels een bressle-test na het stralen

Coatinginspectie

 • MEK-Rub test conform ASTM D4752
 • Droge laagdiktemetingen conform ISO 19840
 • Natte laagdiktemetingen
 • Visuele inspectie aangebrachte coatinglaag
 • Poriën testen middels laagspanning (wet sponge) en hoogspanningsmethode conform NACE RP0188
 • Adhesietest middels “Pull off test” conform ISO 4624
 • Adhesietest middels “X-cut” conform ASTM B3359

Meest recente berichten